Moderné ploty a brány vyrobené z ocele pomocou moderných technológií akou bezpochyby CNC vláknový laser naozaj je.

Povrchová úprava práškovým lakovaním dvoma vrstvami, zaručuje istú dlhodobú ochranu proti korózii so zachovaním vysokej pevnosti výrobkov.