Project Description

Tento šikovný plot sme namontovali v obci ktorá sa nachádza v okrese Kežmarok. Je vyrobený podľa vzoru z našej stránky Geometry.