Loading 0
Moderné ploty, brány, bytové a záhradné doplnky.
Zdieľať

Balkónové
Zábradlie v
obci Jaklovce

Model 137

Rolovať

Model 137

Každý kto sa púšťa do stavby domu už vie, že bez zábradlia na schodišti alebo balkóne, nie je možná kolaudácia. Možno sa inšpirujete týmto naším projektom.

532/2002 Z.z. VYHLÁŠKA MŽP SR

(1) Pri každej pochôdznej ploche stavby, kde je nebezpečenstvo pádu osôb a ku ktorej je možný prístup osôb,
sa musí zabezpečiť ochranným zábradlím, prípadne inou zábranou, ktorá musí bezpečne odolávať zaťaženiu
pôsobiacemu vo vodorovnom aj zvislom smere.
(2) Zábradlie sa má zriadiť na voľnom okraji pochôdznej plochy v súlade so slovenskými technickými
normami, v závislosti od zatriedenia pochôdznej plochy. Za voľný priestor sa nepovažuje priestor zakrytý
konštrukciou, ktorá bezpečne znáša zaťaženie pešou prevádzkou. Viac…

VOP v krátkosti
Cenová ponuka
Cenovú ponuku vyhotovujeme len na základe vlastného zamerania na stavbe. Nevieme vypočítať cenu výrobku vopred a to ani predbežnú. Ceny materiálov, energií a dopravy sa v posledných mesiacoch dramaticky menia. Nežiadajte nás preto ani o približný cenový odhad. Ak nemôžeme vykonať zameranie sami z časových, alebo iných relevantných dôvodov, vyžiadame si od zákazníka rozmery a fotografie z miesta, kam sa má umiestniť výrobok. Ďakujeme za pochopenie.
Výroba a montáž
Samotná výroba je vždy ovplyvnená viacerými aspektami. Materiál, protikorózna úprava a lakovanie. Všetky tieto služby si objednávame u externých dodávateľov. Dodací termín je vždy individuálne dohodnutý so zákazníkom. Minimálny dodací termín je momentálne 5 mesiacov.