Loading 0
Moderné ploty, brány, bytové a záhradné doplnky.
Zdieľať

Balkónové
zábradlie na
rodinnom dome

Model 137

Rolovať

Model 137

Projekt rozsiahleho zábradlia na terase nad garážami.

532/2002 Z.z. VYHLÁŠKA MŽP SR

(1) Pri každej pochôdznej ploche stavby, kde je nebezpečenstvo pádu osôb a ku ktorej je možný prístup osôb, sa musí zabezpečiť ochranným zábradlím, prípadne inou zábranou, ktorá musí bezpečne odolávať zaťaženiu pôsobiacemu vo vodorovnom aj zvislom smere.

(2) Zábradlie sa má zriadiť na voľnom okraji pochôdznej plochy v súlade so slovenskými technickými normami, v závislosti od zatriedenia pochôdznej plochy. Za voľný priestor sa nepovažuje priestor zakrytý konštrukciou, ktorá bezpečne znáša zaťaženie pešou prevádzkou. Viac…

Info
Cenové ponuky
Cenovú ponuku vyhotovujeme len na základe vlastného zamerania na stavbe. Nevieme vypočítať cenu výrobku vopred a to ani predbežnú. Ceny materiálov, energií a dopravy sa v posledných mesiacoch dramaticky menia. Nežiadajte nás preto ani o približný cenový odhad. Ak nemôžeme vykonať zameranie sami, z časových, alebo iných relevantných dôvodov, vyžiadame si od zákazníka rozmery a fotografie z miesta, kde sa má umiestniť výrobok.
Výroba a montáž
Samotná výroba je vždy ovplyvnená viacerými aspektmi. Materiál, protikorózna úprava a lakovanie. Všetky tieto služby si objednávame u externých dodávateľov. Dodací termín je vždy individuálne dohodnutý so zákazníkom. Minimálny dodací termín je momentálne 5 mesiacov.